جدول وزنی هوشمند مقاطع صفحه ای

جدول وزنی هوشمند
محاسبه وزن و سطح مقطع انواع ورق ها و شیت های تخت و رول انواع اهن الات ساختمانی و صنعتی که بیشتر موارد در بازار اهن و کارخانجات تولید فولاد به اشکال مختلف استفاده میشود .اکثرورقهای شیت استاندارد توسط چند کارخانه بزرگ و معتبر فولاد تولید میشوند . اما تعداد زیادی نیز بدون رعایت اصولی استاندارد در کارگاههای کوچک تولید میشوند که بیشتر اینها با ضخامت های 3میلیمتر تا 5میلیمتر با عرض 12 سانتیمتر جهت مصرف در کارگاههای تیرچه کرومیت استفاده میشود