پرداخت آنلاین نماد اعتماد

ضایعات ذوبی فولادی steel scrap


241.00

۰

تن

ضایعات ذوبی فولادی steel scrap در بورس جهانی لندن LME

ردیف نام کالا کشور (مبدا) واحد قیمت به دلار($) قیمت به ریال تاریخچه قیمت
1 انواع میلگرد شاخه Rebar بورس لندن تن 403.00   405.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
2 ضایعات ذوبی فولادی steel scrap بورس لندن تن 241.00   239.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
3 آلومینیوم نرم Aluminium بورس لندن تن 1702.00   1704.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
4 سرب Lead بورس لندن تن 2144.00   2129.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
5 مس 99٪Copper بورس لندن تن 5745.00   5718.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
6 مس میلگرد بورس لندن تن 5745.00   5718.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
7 ضایعات آهن ذوبی استاندارد (آهن قراضه) ایران تن 0.00   0.00 ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
8 ضایعات مس درجه یک ایران تن 0.00   0.00 ۵۹۹,۱۰۰,۰۰۰ ۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
9 ضایعات سرب ایران تن 0.00   0.00 ۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
10 ضایعات آلومینیوم نرم ایران تن 0.00   0.00 ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
11 قیمت شمش فولاد 5SP 125*125 ایران تن 0.00   0.00 ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
12 قیمت شمش فولاد 5SP 150*150 ایران تن 0.00   0.00 ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت