پرداخت آنلاین نماد اعتماد

انواع میلگرد شاخه Rebar


447.00

۰

تن

قیمت جهانی میلگرد در بورس جهانی لندن

ردیف نام کالا کشور (مبدا) واحد قیمت به دلار($) قیمت به ریال تاریخچه قیمت
1 انواع میلگرد شاخه Rebar بورس لندن تن 447.00   444.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
2 ضایعات ذوبی فولادی steel scrap بورس لندن تن 284.00   285.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
3 آلومینیوم نرم Aluminium بورس لندن تن 1746.00   1751.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
4 سرب Lead بورس لندن تن 2082.50   2085.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
5 مس 99٪Copper بورس لندن تن 5675.00   5696.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
6 مس میلگرد بورس لندن تن 5675.00   5696.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
7 ضایعات آهن ذوبی استاندارد (آهن قراضه) ایران تن 0.00   0.00 ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
8 ضایعات مس درجه یک ایران تن 0.00   0.00 ۶۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۶۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
9 ضایعات سرب ایران تن 0.00   0.00 ۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
10 ضایعات آلومینیوم نرم ایران تن 0.00   0.00 ۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
11 قیمت شمش فولاد 5SP 125*125 ایران تن 0.00   0.00 ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
12 قیمت شمش فولاد 5SP 150*150 ایران تن 0.00   0.00 ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت