پرداخت آنلاین نماد اعتماد

قیمت شمش فولاد 5SP 150*150


0.00

۸۴,۵۸۰,۰۰۰

تن

قیمت روز شمش فولادی (بیلت فابریک) آنالیز 5SP 150*150

ردیف نام کالا کشور (مبدا) واحد قیمت به دلار($) قیمت به ریال تاریخچه قیمت
1 انواع میلگرد شاخهRebar ایران تن 0.00   0.00 ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
2 ورق تخت فولادی Steel plate ایران تن 0.00   0.00 ۹۵,۲۳۰,۰۰۰ ۹۵,۲۳۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
3 ضایعات آهن ذوبی استاندارد (آهن قراضه) ایران تن 0.00   0.00 ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
4 قیمت شمش فولاد 5SP 150*150 ایران تن 0.00   0.00 ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
5 قیمت شمش فولاد 5SP 125*125 ایران تن 0.00   0.00 ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
6 ضایعات مس درجه یک ایران تن 0.00   0.00 ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
7 ضایعات آلومینیوم نرم ایران تن 0.00   0.00 ۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
8 ضایعات سرب نرم ایران تن 0.00   0.00 ۲۵۲,۴۴۰,۰۰۰ ۲۵۲,۴۴۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
9 مس 99٪Copper بورس لندن تن 6531.13   6522.15 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
10 مس میلگرد بورس لندن تن 5385.00   5385.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
11 سرب Lead بورس لندن تن 1973.57   1950.34 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
12 ضایعات ذوبی فولادی steel scrap بورس لندن تن 289.00   285.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
13 آلومینیوم نرم Aluminium بورس لندن تن 1749.29   1741.39 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
14 انواع میلگرد شاخه Rebar بورس لندن تن 447.55   441.50 ۰ ۰ تاریخچه قیمت