پرداخت آنلاین نماد اعتماد

مس میلگرد


5718.50

۰

تن

,بازار مس, قیمت مس,نرخ جهانی انواع فلزات

ردیف نام کالا کشور (مبدا) واحد قیمت به دلار($) قیمت به ریال تاریخچه قیمت
1 انواع میلگرد شاخه Rebar بورس لندن تن 405.00   407.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
2 ضایعات ذوبی فولادی steel scrap بورس لندن تن 239.50   239.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
3 آلومینیوم نرم Aluminium بورس لندن تن 1704.50   1721.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
4 سرب Lead بورس لندن تن 2129.00   2177.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
5 مس 99٪Copper بورس لندن تن 5718.50   5763.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
6 مس میلگرد بورس لندن تن 5718.50   5763.00 ۰ ۰ تاریخچه قیمت
7 ضایعات آهن ذوبی استاندارد (آهن قراضه) ایران تن 0.00   0.00 ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
8 ضایعات مس درجه یک ایران تن 0.00   0.00 ۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
9 ضایعات سرب ایران تن 0.00   0.00 ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
10 ضایعات آلومینیوم نرم ایران تن 0.00   0.00 ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
11 قیمت شمش فولاد 5SP 125*125 ایران تن 0.00   0.00 ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت
12 قیمت شمش فولاد 5SP 150*150 ایران تن 0.00   0.00 ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تاریخچه قیمت