تیرچه پاشنه بتون سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ برابر 2021/08/03# نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
{{index+1}} {{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید

کاربر گرامی محصولی وجود نداشت .

دیدن بیشتر قیمت ها

در تیرچه های بتنی آشنا برای ما نوعی از بتن در پاشنه استفاده میشود که از نظر مقاومتی ضعیفتر از بتن اصلی است و دارای ضخامت حدود۵ سانتی متر و عرض ۱۱ سانتی متر می باشد در این پاشنه علاوه بر بتن میلگردهای کششی اصلی و تقویتی و همچنین اتصالات زیگزاگها به این میلگردها وجود دارد این بتن دارای سه نقش اصلی در سقف می باشد:

۱-این بتن به عنوان پوشش عضو کششی سقف عمل می کند و باعث میشود در شکهای حرارتی و حملات اسیدی از این عضو مهم محافظت کند همچنی در محیطهایی با خورندگی بالا این بتن عامل مهم وموثری در کم کردن آسیب دیدگی میلگردهای کششی می باشد.

۲- در زمان اجرای بتن اصلی سقف بتن پاشنه تیرچه ( درصورت اجرای مناسب  )به عنوان عاملی درکاهش شمع گذاری در زیر سقف و افزایش سرعت کار و کم کردن هزینه اجرا سقف در نظر گرفته می شود . به عبارت دیگر مجموعه بتن پاشنه و میلگردهای کششی در مقابل لنگرهای ایجاد شده توسط بار بتن اصلی مقاومت نموده و نیاز به شمع گذاری را تقلیل میدهد.

۳- این عضو باعث ایجاد یکپارچگی بین پاشنه تیرچه و بتن اصلی میشود .

تغییر جدید ایجاد شده در بتن پاشنه:

جدیدا و در بعضی از پروژه ها بجای اجرای پاشنه در کارگاه تیرچه سازی خرپای تیرچه را به تنهای روی سقف می گذارند و با تغییری که در یونولیت ایجاد کرده اند بتن پاشنه را هم با بتن اصلی اجرا می کنند این کار باعث کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش سرعت اجرا و همچنین بهبود کاراییهای مطرح شده در بالا میشود زیرا هم در زمان حمل و هم در زمان اجرا به بتن پاشنه آسیب نمی رسد و هم یکپارچگی آن با بتن اصلی بهتر تامین میشود تنها عیب این کار نیاز به شمع گذاری در زیر پاشنه بتن میباشد.