قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۷۵ × ۷۵)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

قیمت(تومان) : ۱۲,۸۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۷۵ × ۷۵)


توضیحات :