قوطی ضخامت۲میلیمتر(۳۵ × ۳۵)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

قیمت(تومان) : ۶,۷۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲میلیمتر(۳۵ × ۳۵)


توضیحات :