قوطی ضخامت۲میلیمتر(۳۵ × ۳۵)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

قیمت(تومان) : ۹,۵۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲میلیمتر(۳۵ × ۳۵)


توضیحات :