قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۴۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۰۱۱۱۰۰۰۴۰۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

قیمت(تومان) : ۷,۲۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۴۰)


توضیحات :