قوطی ضخامت ۲/۵میلیمتر(۲۰ × ۲۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۸,۵۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲/۵میلیمتر(۲۰ × ۲۰)


توضیحات :