قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۸۰ × ۸۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

قیمت(تومان) : ۵,۸۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۸۰ × ۸۰)


توضیحات :