قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۱۴۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تماس بگیرید

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۱۴۰)


توضیحات :