قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰ × ۸۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

قیمت(تومان) : ۱۲,۸۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰ × ۸۰)


توضیحات :