قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰ × ۵۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۵,۹۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰ × ۵۰)


توضیحات :