قوطی ضخامت ۲/۵میلیمتر(۱۶ × ۱۶)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

قیمت(تومان) : ۱۲,۰۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲/۵میلیمتر(۱۶ × ۱۶)


توضیحات :