قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۲۰ × ۳۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۸,۵۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۲۰ × ۳۰)


توضیحات :