قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۱۰×۲۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

قیمت(تومان) : ۹,۷۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۱۰×۲۰)


توضیحات :