قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۸۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۷۶۸۷۰۲۴۹

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

نوع بسته بندی : شاخه ای ، بندیل

قیمت(تومان) : ۵,۸۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۸۰)


توضیحات :