قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۸۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۷۶۸۷۰۲۴۹

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

نوع بسته بندی : شاخه ای ، بندیل

قیمت(تومان) : ۹,۷۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۸۰)


توضیحات :