قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۵۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۷۶۸۷۰۱۰۸

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۸,۰۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۵۰)


توضیحات :