نبشی ۶-ضخامت ۵ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۱۰

تولید کننده : نبشی:شکفته

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۲,۸۰۰

نمودار قیمت نبشی ۶-ضخامت ۵ میل


توضیحات :