نبشی ۸-ضخامت ۷ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۶۲۰۵۴۰۰۲۲

تولید کننده : نبشی:شکفته

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

قیمت(تومان) : ۹,۴۰۰

نمودار قیمت نبشی ۸-ضخامت ۷ میل


توضیحات :