نبشی ۴-ضخامت ۳ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۶۲۰۵۴۰۰۲۱

تولید کننده : نبشی:شکفته

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

قیمت(تومان) : ۵,۲۰۰

نمودار قیمت نبشی ۴-ضخامت ۳ میل


توضیحات :