نبشی ۴-ضخامت ۳ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۲

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۲,۶۰۰

نمودار قیمت نبشی ۴-ضخامت ۳ میل


توضیحات :

آخرین قیمت نبشی شماره 4 شرکت فولاد ناب تبریز با ضخامت 3 میلیمتر و همچنین نمودار تاریخچه قیمت محصول در این بخش قابل مشاهده است.