مفتول آرماتور بندی 2.5 فابریک

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۰۱۵۵۰۰۱۲۱۱۱۱۱

تولید کننده : راد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

قیمت(تومان) : ۶,۴۵۰

نمودار قیمت مفتول آرماتور بندی 2.5 فابریک


توضیحات :

سیم آرماتور کششی سایز 2.5