میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۰۱۱۱۰۰۵۴۰۱۱۲۲

تولید کننده : میلگرد:نورد کوٍثر اهواز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

قیمت(تومان) : ۴,۲۱۰

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)


توضیحات :