میلگرد آجدار۱۶شاخه (A3)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد قزوین

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

قیمت(تومان) : ۱۰,۲۰۰

نمودار قیمت میلگرد آجدار۱۶شاخه (A3)


توضیحات :

فولاد قزوین:

محصول عمده کارخانه فولاد قزوین میلگرد آجدار در سایز های ۸، ۱۰ و ۱۲ میباشد که با استاندارد A2 تولید میگردد. این کارخانه در تاکستان - سه راهی شامی واقع می باشد.