میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : میلگرد:شرکت فولاد معراج کرد کوی

واحد : شاخه

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

قیمت(تومان) : ۹,۵۵۰

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)


توضیحات :