میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : میلگرد:شرکت فولاد معراج کرد کوی

واحد : شاخه

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

قیمت(تومان) : ۹,۰۰۰

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)


توضیحات :