سیم جوش CO2 سایز 1.2

کد ملی محصول (ایران کد) : ۳۵۶۵۱۳۶۵۱۳۲۵

تولید کننده : چیتا

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

قیمت(تومان) : ۹,۲۰۰

نمودار قیمت سیم جوش CO2 سایز 1.2


توضیحات :

سیم جوش CO2 چیتا 
وزن خالص بسته 15 کیلوگرم (بدون احتساب قرقره)

سیم جوش CO2 چیتا

سیم جوش CO2 چیتا