ریل آسانسوری (تکی) T5 ترکیه - شمس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵

تولید کننده : وارداتی

واحد : شاخه

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۳۷۵,۰۰۰

نمودار قیمت ریل آسانسوری (تکی) T5 ترکیه - شمس


توضیحات :