تیرچه پاشنه بتون 5 متری میلگرد بالا سایز 10 و میلگرد پایین سایز 12

کد ملی محصول (ایران کد) : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : راد

واحد : متر

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۲۱,۳۸۰

نمودار قیمت تیرچه پاشنه بتون 5 متری میلگرد بالا سایز 10 و میلگرد پایین سایز 12


توضیحات :

تیرچه پاشنه بتون 5 متری میلگرد بالا سایز 10 و میلگرد پایین سایز 12