تیرچه پاشنه بتون 3 متری میلگرد بالا سایز 8 و میلگرد پایین سایز 10

کد ملی محصول (ایران کد) : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : راد

واحد : متر

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۸,۰۸۰

نمودار قیمت تیرچه پاشنه بتون 3 متری میلگرد بالا سایز 8 و میلگرد پایین سایز 10


توضیحات :

تیرچه پاشنه بتون 3 متری میلگرد بالا سایز 8 و میلگرد پایین سایز 10