میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : نورد کوثر اهواز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

قیمت(تومان) : ۴,۲۱۰

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)


توضیحات :