میلگرد آجدار 8 شاخه (A2)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد راد همدان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

قیمت(تومان) : ۹,۳۹۵

نمودار قیمت میلگرد آجدار 8 شاخه (A2)


توضیحات :