میلگرد آجدار 22 شاخه (A3)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد راد همدان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 22 شاخه (A3)


توضیحات :