ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۸۵۰۴۰۰۱۲

تولید کننده : ناودانی:نورد آریان فولاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۳,۰۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری


توضیحات :