ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ورق:فولاد کاویان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

قیمت(تومان) : ۱۱,۵۰۰

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل


توضیحات :