ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ورق:فولاد کاویان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

قیمت(تومان) : ۵,۳۲۰

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل


توضیحات :