ورق سیاه ۳۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ورق:فولاد اکسین خوزستان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

قیمت(تومان) : ۵,۳۵۰

نمودار قیمت ورق سیاه ۳۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل


توضیحات :