ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ورق:فولاد مبارکه اصفهان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

قیمت(تومان) : ۱۶,۰۰۰

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل


توضیحات :