ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ورق:فولاد مبارکه اصفهان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

قیمت(تومان) : ۶,۵۰۰

نمودار قیمت ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل


توضیحات :