سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

قیمت(تومان) : ۵,۳۰۰

نمودار قیمت سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری


توضیحات :