سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : سپری:فولاد نورد سجاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

قیمت(تومان) : ۵,۲۰۰

نمودار قیمت سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری


توضیحات :