ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:فولاد نصر آذربایجان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۳,۵۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری


توضیحات :