ناودانی ۱۲ سبک ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۳,۰۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۲ سبک ۱۲ متری


توضیحات :