ناودانی ۶ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۵,۲۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۶ سبک ۶ متری


توضیحات :