ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:فولاد الماس یزد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

قیمت(تومان) : ۱۲,۴۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری


توضیحات :