ناودانی ۸ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:فولاد مهر سهند

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تماس بگیرید

نمودار قیمت ناودانی ۸ سبک ۶ متری


توضیحات :