ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری(۴۰ کیلویی)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۸۵۰۴۰۰۱۲

تولید کننده : ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۴,۴۴۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری(۴۰ کیلویی)


توضیحات :