ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان)

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

قیمت(تومان) : ۵,۴۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری


توضیحات :